Trondheim Maritime Senter

TMS er et nytt næringsbygg på Nyhavna, som er et område preget av viktige maritime industriarbeidsplasser i Trondheim. Nyhavna er utpekt som et fremtidig byutviklingsområde. Vårt arbeid startet i 2006 med en mulighetsstudie for utvikling av et senter for maritime virksomheter med behov for nærhet til havna og dokkanlegget. Kontoret har vært ansvarlig for reguleringsplan og prosjektering av bygget frem til ferdigstillelse. Bygget har et bruttoareal på ca 8000 m2.

Dora 2 skulle bli den tyske marinens andre bunkeranlegg for u-båter i Trondheim, men ble ikke ferdigstilt innen slutten av 2. verdenskrig. Anlegget preges av massive eksponerte betongkonstruksjoner.

Nybygget er utformet med et smalt bygningsvolum i seks etasjer som ligger inntil betongveggen og østre dokk i Dora 2. Mellomrommet mellom nybygget og Dora 2 er et overdekket vestibyleareal med to innganger fra gatenivå. Sammenbygningen mellom det nye bygget og Dora 2 danner et rom hvor betongkonstruksjonens kraft og alder kommer til uttrykk. Vestibylen inneholder felles møterom i isolerte containere og atkomst til to trappekjerner og felles kantine.

Nybygget har en røff materialbruk som gjenspeiler industriområdets karakter, sammen med betongkonstruksjonene i Dora 2. Kledningen er av cortenstål med rustet overflate. Den samme overflaten tas igjen i interiøret. Byggets fasade har et horisontalt uttrykk som brytes av vertikale felter som markerer inngangene og åpninger i muren mot Dora 2. Detaljeringen er skarpskåren og presis, i kontrast til betongmuren. Første etasje er åpen mot gateplanet med utstrakt bruk av glass.

 

 

Utvalgte Prosjekter