Prosjekttype
Helse

Størrelse
800 m2

Illustrasjoner/Foto
Eggen Arkitekter

UngBo-tunet

Prosjektet inneholder fire boliger tilrettelagt for yngre beboere med mulighet for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Boligene skal gi tilhørighet, fellesskap, samhold og trygghet, og bidra til å lage struktur og innhold i hverdagen. Det er derfor et uttrykt ønske at de tilrettelagte boligene i form og utforming som skal appellere til målgruppen, og tilby et fleksibelt og fremtidsrettet bomiljø, med god bokvalitet uten institusjonspreg. Beboerne tilbys fellesarealer med fellesfunksjoner som innbyr til sosiale aktiviteter. I tilknytning til boligene ligger en gjesteleilighet og en avlastningsbolig for inntil to barn.

Alle funksjonene er samlet på ett plan. Boligene er komplette enheter med inngang fra fellesareal, entré, bod, oppholdsrom, soverom og bad. Fellesarealene er fordelt på to fløyer, en bred gang med soner for varierte aktiviteter og et åpent oppholdsrom/kjøkken.

Anlegget er bygget i massivtre med eksponerte overflater.

 

Utvalgte Prosjekter