FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

Utkastet «Varden» ble kåret som vinner av Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommunes konkurranse om ny videregående skole og kulturhus på Sistranda.

Eggen Arkitekter AS,  JST Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS var forfattere.

Prosjektet har et bruttoareal på ca. 4200 m².

Det er foreslått å etablere en ny holme i forlengelsen av aksen fra sentrum, med broforbindelse fra fastlandet. På holmen plasseres skolens maritime aktiviteter.

Det etableres en ny bro mellom ungdomsskolen og Frøya Kultur- og Kompetansesenter FKK. Forbindelsen skal fremme sambruk av bla. realfags- og kroppsøvingsrom, bibliotek og kulturskole.

Frøya videregående skoles funksjoner er i sin helhet plassert i den langstrakte fløyen mot nord.

Kultur- og kinosal er fristilte volum som henvender seg mot sentrumsgaten og atkomsten fra sør.

Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2015.